Milk Trading Company


MILK TRADING COMPANY


Vital Nutrition is in het kader van risico-management initiatiefnemer en medeoprichter van de Milk Trading Company = MTC. Dit is een samen-werkingsverband tussen melkveehouders dat als doel heeft om marktinfo over melk en voeder te gebruiken om effectief een hogere melk-marge te genereren.

 

Het doel van de Milk Trading Company is  om:

  1. een hogere gemiddelde melkprijs na te streven
  2. marktschommelingen te dempen
  3. marktkennis te delen


Vraag er naar.